My favorite game

[En Català]

A little sincerity is a dangerous thing,
and a great deal of it is absolutely fatal. – Oscar Wilde

I wanted to tell you about a game that I really love. I only played a few times, while dreaming, but I’d like to play it with you. It’s hard at the beginning, but it gets easier once you get used to it.

We basically have to meet and say or do whatever we wish, whatever we feel – I stand up from the chair when speaking and sit next to you in the couch. – There are no rules, but two recommendations; and they are really important.

The first recommendation is in regards to person who acts, or talks. He/She CANNOT THINK about the CONSEQUENCES of it. I cannot think: What are you going to think about it? Nothing. It’s prohibited to conjecture. Just as as an example, I sat next to you because I wanted.

This suggestion is crucial, otherwise we won’t make it.

The second, and last, instruction concerns the person who’s receiving the actions or words. He/she cannot take anything for granted, specially the meaning of the gesture or sentence. He/ she has to take it as it is. If one wonders about it, and needs an explanation, you have to ask loudly. Let me illustrate it with another example: You can now wonder why I sat next to you so you should ask: Why did you sit next to me? And I, carrying on with the game, will answer sincerely:

Because I like you, and I wanted to feel a little closer to you.

—-

El meu joc preferit.

M’agradaria parlar-te d’un joc que m’agrada molt. Només he jugat unes poques vegades, mentre somiava, però voldria jugar amb tu. Al principi costa, però un cop t’hi acostumes és molt fàcil.

Bàsicament hem de trobar-nos, i dir o fer que sentim, el que ens vingui de gust. – Mentre parlo m’aixeco de la cadira i m’assec al teu costat al sofà.
No hi ha normes, però si dues recomanacions, i són molt importants.

La primera fa referència a qui actua o parla.
NO POT PENSAR en cap moment en les CONSEQÜÈNCIES del que dirà.

No puc pensar: Que creuràs que estic fent? Res. Està prohibit conjecturar.
Per exemple, jo ara m’he assegut al teu costat, perquè he volgut.

És molt important que aquesta suggerencia se segueixi, sinó el joc no funcionarà.

La segona fa referencia al que rep les accions, o paraules.
Aquest NO POT DONAR PER DESCOMPTAT, l’ha de pendre tal i com ve. 
Si per un cas et preguntes pel significat de l’acte o la paraula rebuda, l’has de formular en veu alta.
Deixa’m que ho il·lustri amb un altre exemple.
Ara tu em pots preguntar: Per què t’has assegut al meu costat? i jo, seguint el joc, et respondre sincerament:

Perquè m’agrades i volia sentir-te més a prop meu.

Una mica de sinceritat és una cosa perillosa, i una gran part d’ella és absolutament fatal. – Oscar Wilde

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s